Dörr & Portbolaget var med och omvandlade Posthus till hotell

 

När tankarna på att bygga om gamla posthuset vid Drottningtorget i Göteborg, visste man att de kulturhistoriska kraven skulle komma till att bli stora.

 

Detta var också något man från byggherrens sida uppskattade. Genom att bibehålla och utveckla byggnadens kulturhistoriska kvaliteter, ville man och skulle man kunna skapa ett unikt hotell med stora värden för hotellets gäster.

 

Höga krav på byggnadsvård

Vladimir Rizev, var när projektet drog igång, inköpsansvarig för ombyggnadsdelen hos Peab, som hade vunnit entreprenaden för ombyggnaden. Han berättar med inlevelse om alla turer man fick gå igenom med länsstyrelsen och alla dess specialister. Deras synpunkter och krav, när det gällde byggnadsvård och kulturhistoria, var omfattande, men också inspirerande och utmanande. Deras krav gällde givetvis också byggnadens entrépartier och interiöra furupartier. 

 

Dörr & Portbolaget klarade kraven

Att Dörr & Portbolaget kom in i bilden, berodde på, att projektets andra leverantörer rekommenderade Peab att ta kontakt med Dörr & Portbolaget. 

Vladimir är angelägen om att tillägga, att den rekommendationen var mycket lyckad. Dörr & Portbolaget fick ordern. (Se faktaruta.) Dörr & Portbolaget klarade av att anpassa produkterna till alla de olika krav som ställdes - från, Peab, från länsantikvarien och från beställaren. Inte bara krav som gällde byggnadsvård utan även tekniska krav såsom på säkerhet, ljudisolering och material.

 

Hotellet invigdes 2012

Ola Rova är fastighetschef för hotellet fastighet. Han berättar, att byggnaden färdigställdes mellan 1919 och 1925 och var postkontor till och med 2007 samma år som ombyggnationen till hotell påbörjades. Hotellet, vars officiella namn är Clarion Post Hotel, invigdes med pompa och ståd den 26 januari 2012, fortsätter Ola Rova. Avslutningsvis visar han de objekt som Dörr & Portboalget har levererat till projektet - tre entrépartier i ek och fyra invändiga furupartier, som alla är mycket väl anpassade till miljön. 

 

Fakta

Dörr & Portbolagets leveranser till Hotell Post:

  • Tre utvändiga entrépartier i ek.
  • Fyra målade invändiga furupartier till Vinterträdgården.
  • Ett omfattande uppmätningsarbete på plats
  • Mallning av ovaler i överljus och uppmätning av storlek på profiler och detaljeri fasaden för att undvika konflikt med de nya partierna.

 

Fakta Hotel Post

 

500 rum varav ett tiotal sviter

Största mötesrum 1000 m2

17 konferensrum

Tre restauranger - Norda Bar & Grill, vRÅ och The Post Bar

Spa, gym och pool inomhus