Druidgården fick en ny behovsanpassad entré

Druidordern i Ljungby äger sedan slutet av 80-talet en fastighet i lummiga kvarter med traditionell bebyggelse från tidigt 1900-tal. Fastigheten var från början ett pensionat och hushållsskola och har genom åren också under en längre tid tjänstgjort som hotell (Park Hotel). Innan Druidordern övertog fastigheten hade den tjänat flera ägare och flera syften. Under Druidorderns ägarskap har fastigheten succesivt 

renoverats och anpassats till orderns behov. Men när turen kom till entrén blev det inte en fråga om att skapa en ny entré som skulle likna den gamla. Nu krävdes en entré som var anpassade till ordens medlemmar, en del lite till åldern komna. Här skulle det bli en entré med en rejäl öppning och optimal tillgänglighet. Arne Friberg, fastighetsansvarig för ordern i Ljungby, tillägger att man också hade höga estetiska krav på portens design. Det skulle bli en port som passade in på fastigheten och i miljön runt omkring. Efter diskussioner i styrelsen och utvärdering av olika leverantörer föll valet på Dörr & Portbolaget i Vittaryd. De kunde visa på 

referenser när det gällde design och tillverkning av portar enligt speciella önskemål. Frans Svensson på Dörr & Portbolaget var den som fick uppdraget att ansvara för att porten blev designad, tillverkad och monterad enligt kundens önskemål. Han berättar att man valde en lösning i massiv ek, något som harmonierar med fastigheten och att man samtidigt skapade en tillgänglighet som vida 

överträffade den gamla. Nu passerar man enkelt in även medförande rollator. Arne Friberg är angelägen om att få tillägga att medlemmarna verkligen uppskattar den nya entrén, inte bara för tillgänglighetens skull utan kanske ändå mera föra att den är så vacker att se på.