Hyresfastigheter från 50-talet får en välbehövlig upprustning

1957 var året då bostadshusen på Östra Torget i Ljungby byggdes,
samma år som Elvis Presley började bli populär i Sverige.

Enligt dåtidens normer var husen mycket moderna både till utseende och innehåll. Genom åren har husen haft flera olika ägare, men sedan tre år tillbaka är det Ljungbybostäder
som äger två av de tre hyreshusen runt torget. De två husen, som innehåller 48 lägenheter, garage, förråd och några kommersiella lokaler, har under de senaste åren fått genomgå välbehövlig upprustnining
och renovering. Och det är där Dörr & Portbolaget kommer in i bilden. ”Gamla” dörrar i modern tappning Entréerna till de fem trapphusen har bytts ut. De gamla hade gjort sitt efter över 60
år. Här valde Ljungbybostäder att satsa på entrépartier som såg ut som de gamla gjorde från början. Dörr & Portbolaget fick uppdraget att tillverka de nya entrépartierna i massiv ek
med sidoljus i glas. De har också fått tillverka sex dörrar till förråd och andra utrymmen. Lennart Gustafsson, projektledare på Ljungbybostäder, berättar att man var lyckligt lottade som hade en träindustri
med dörrar och entréer som specialitet på så nära håll som Vittaryd. De kunde tillverka ”gamla” dörrar i modern tappning. Han vill också framhålla att samarbetet med Dörr & Portbolagets personal har flutit på
bra och helt utan problem. Allt har skett inom tidsramar och dörrarna och partierna har varit väl förberedda för montering.


Nöjda hyresgäster

Lennart vill också poängtera att miljön kring fastigheterna vid detta anrika torg också fräschas upp. Men den gamla blå kiosken som många Ljungbybor har minne från, kommer inte tillbaka. Meningen är
att hyresgästerna ska få en ombonad och attraktiv boendemiljö, avslutar Lennart.