Nu blir det full fart en trappa upp i Dörr & Portbolagets fastighet

 

Sedan sent i höstas pågår en utbyggnad och modernisering av Dörr & Portbolagets
produktionskapacitet. Allt sker i den befintliga fastigheteni Vittaryd.

Eftersom en stor del av utrymmet på plan två har varit

uthyrt eller inte tagits i anspråk av företagets verksamhet, fanns det redan de ytor som behövdes för utbyggnaden.

 

Vi frågar Dörr & Portbolagets vd Johan Ahlin vad anledningen till utbyggnaden är.
- Jo, svarar han. Vi flyttar slutmontering och ytbehandling till andra våningen, och frigör därmed utrymme på plan ett. På samma
sätt som vi nyligen flyttade upp kontoret till plan två, och därmed fick
mer utrymme för produktionen. Johan fortsätter och berättar att flytten av kontoret var Etapp 1 när det gäller att ta våning två i anspråk. - Nu går vi vidare och ”annekterar” resten av vår fastighet. Etapp 2 pågår just nu och innebär framför allt att slutmonteringen flyttas upp och att vi därmed installerar en industrihiss mellan de båda våningarna. Vi bygger också en lastbrygga för utlastning av färdiga produkter. Etapp 2 ska vara klar i början av 2017, poängterar Johan.
 
Etapp 3 innebär att det gamla måleriet ersätts med ett helt nytt, modernt och miljövänligt måleri.Det nya måleriet på plan två ska kunna tas i bruk om cirka två år, fortsätter Johan.
 
Dessa åtgärder vidtas främst för att kunna frigöra ytterligare utrymme för produktionen på plan 1, och dessutom kunna skapa bra arbetsmiljöer för slutmonteringen och senare ytbehandlingen, vilket kommer kunderna till godo genom snabbare
och tryggare leveranser.

Dessa förändringar kommer att innebära viktiga rationaliseringar och att Dörr & Portbolaget på sikt väsentligt kan öka produktionen med endast få nyanställningar. Det är en stor fördel att vi har utrymme för expansion i vår egen fastighet. Det gör att flytten av enheter blir mycket smidig och inte stör vår viktigaste verksamhet – nämligen tillverka dörrar och portar! avslutar Johan.