Oskarshamns station vaknar till och får nytt liv

Oskarshamns stationsbyggnad stod klar strax efter förra sekelskiftet. En vacker byggnad
i jugnetstil och ett landmärke i staden. Många människor har med åren passerat genom
byggnaden, kanske dröjt kvar en stund för att söka värme eller köpa biljetter.


På senare år har byggnaden stått tom och öde på grund av olika orsaker, varav digitaliseringen
är en viktig sådan. Men just nu pågår en restaurering av stationsbyggnaden. När allt är klart, vilket det beräknas bli till våern 2018, öppnas dörrarna och allmänheten ges återigen möjlighet beträda Oskarshamns
stationshus.

Biljettlucka

 

Flera aktörer kommer på plats

Och portarna som då ska öppnas är till övervägande del tillverkade av Dörr & Portbolaget. Inte bara 
ytterdörrarna utan även dörrarna inne i byggnaden samt den nostalgiska biljettluckan. Då har också 
länstrafikens resecentrum flyttat in, liksom en restaurangrörelse i byggnadens östra del. Väntsalar för resenärer kommer att finnas. Redan idag finns där ett utrymme där busschaufförer kan vila sig. Plats för taxistation och en kiosk finns det också.


Det tidstypiska blev viktgt

Att det blev Dörr & Portbolaget som fick uppdraget att tillvekar portarna och dörrarna berodde framförallt på, enligt Börje Nilsson som är entreprenadingenjör och inköpare på NCC, att man hade mycket goda erfarenheter av Dörr & Portbolaget, som bland annat hade tillverkat den nya porten till Sagabiografen i Oskarshamn. Personal från Dörr & Postbolaget har varit på plats för att få bra underlag och mått från de ursprungliga objekten. Det har varit viktigt att allt ska bli så autentiskt som möjligt, tillägger Börje. Börje Nilsson vill också uttrycka sin belåtenhet med Dörr & Portbolagets kunskap och engagemang i projektet. Det har varit ett rent nöje att smarbete med dem, menar han.